PROGRAMA

Programa castellano (al pie)
Programa català (a continuació)Formació en Educació Holística.
Desenvolupament del mòduls


Mòdul 1
Sóc el mestre i el creador de la meva realitat
Redefinirem el rol del mestre des d'aquest nou paradigma, amb el convenciment que el canvi comença per un mateix. Educant-me educo. Des de la mirada quàntica estem en un camp unificat d'energia, això ens permet fer canvis en nosaltres mateixos que repercuteixen en tot el sistema.
De vegades no depèn de nosaltres canviar les circumstàncies externes però sempre podem canviar el nostre punt de vista.
Aquesta mirada quàntica descobreix camins, resol conflictes, canvia realitats, alliberant el potencial. Les veritables limitacions estan en les nostres creences del que és o no és possible.

Aprendre és descobrir que quelcom és possible. Fritz Perls

Sóc únic i la font dels meus propis descobriments
Treball d'autoconeixement per saber com funcionem interiorment i d'aquesta manera treure el millor de nosaltres mateixos i prendre consciència dels nostres pensaments, emocions i comportaments.
Descobrir el procés que ens porta a entrar en connexió amb els nostres recursos interns per trobar les nostres pròpies solucions, assolir els nostres objectius, enfortir els nostres talents i posar-los al servei de la vida.
En un estat de plenitud de recursos, el nostre potencial s'expandeix, convertint-nos en una font de creativitat, recursos, estratègies, capacitats i noves opcions.


El que canviarà el sistema educatiu és la meva creativitat.

Mòdul 2
Pràctiques pedagògiques holísticas. 
La gran re-evolució la puc fer a l’aula i a casa
Conèixer i explorar les novetats en l'educació a través dels 33 quaderns de Pedagooogia 3000, i la seva aplicació en el context escolar, extraescolar i familiar.
Farem exercicis per aconseguir un desenvolupament integral dels infants i dels adults que els acompanyen, a nivell físic, emocional, cognitiu, ecològic, estètic, creador, intuïtiu, espiritual, social, multicultural, ètic, solidari i familiar.

Mòdul 3
Un model educatiu holístic: Mandala metodològic ASIRI (Perú).
Ciència, Ànima i Terra en la Pedagogia Ancestral.
El mètode Asiri és una proposta educativa holística integradora, que porta amb si el desenvolupament de l'ésser a través de les habilitats que trobem usualment en la vida diària.
ASIRI utilitza 3 perspectives que ens presentarà Ivette Carrión, la seva creadora:
Ciència (Occident): necessària pel coneixement
Ànima (Orient): donant la visió espiritual
Terra (Ancestral): l'estreta relació que tenim els éssers humans amb la Mare Natura i els seus elements: l'aigua, el foc, l'aire i la terra, que estan dins nostre.
Desenvolupament del Mandala metodològic a través 7 camins: creadors, transformadors, constructors, recicladors, sanadors, protectors i comunicadors
Mòdul 4
Moviment, cos i emoció. Ecologia de les emocions
Explorarem tècniques de moviment, expressió grupal i gestió emocional de l'estrés, que ens permetran descobrir la nostra pròpia màgia, expressar des del cos, ballar, riure, meditar, participar, despertar el nostre nen interior i experimentar com podem transformar-nos des de la nostra essència per expressar les nostres emocions de forma ecològica.

Explorant l’aprenentatge: Las intel•ligències múltiples
Quan parlem de diferents maneres de aprendre estem incloent les capacitats innates de cadascú i aquelles en les que ens sentim més còmodes.
Tots tenim una combinació d’aquestes intel•ligències múltiples. El nostre sistema particular d’aprenentatge sorgeix d’aquesta combinació que ens fa únics i diferents.
Gaudim més i aprenem millor quan ens movem en la modalitat que és la nostra fortalesa.
Explorarem les diferents intel•ligències a través de les paraules, les imatges, el cos, els números, la música, la relació amb la natura, la interacció social, l’autoconsciència i molt més...

Mòdul 5
Acompanyo i sóc facilitador de recerques i processos
Atendre els nens, nenes,  adolescents i joves d'avui es entendre les noves formes d'aprendre, de realció, d'activitat multifuncional, d'entorn socio-familiar i de diferent comportament i acollir amb respecte i amor les característiques que manifesten amb força aquestes noves generacions.
Educació en el sentit profund de la paraula és un procés de descobriment i d’autoconeixement d’un mateix, de les pròpies potencialitats i del sentit per a la vida.
L’educador deixa d’ensenyar per acompanyar processos i facilitar camins de recerca, mantenint viu l’esperit de sorpresa i un entorn d’interrelacions amoroses i d’amor a un mateix.
Amb la valuosa aportació de Carlos Espinosa, Inspector d’Educació de Màlaga,revisarem les nostres creences respecte al procés d'ensenyar i aprendre, per trobar noves maneres d'estar a l'aula, a l'escola, a la vida, desafiant els límits del què és convencionalment possible.
Experimentarem com a través de petits moviments, ampliant la mirada, acollint el que hi ha, integrant el que és nou, utilitzant el conflicte per mobilitzar energia estancada en algun punt de tensió, som capaços de reconduir el caos creatiu a un nou ordre
Soc receptiu/va a la dinàmica i a l'ambient del grup, procuro que l'energia hi flueixi lliurament a través de l'equilibri i la comunicació i prenc consciència que elevant la meva pròpia vibració, elevo la vibració del grup.L’amor a la vida. La Pedagogia Sistèmica
Com creem en l'escola una atmosfera favorable per al desenvolupament de les persones?
Com creem contextos facilitadors per a l'aprenentatge?
Com recuperem la disponibilitat per aprendre?
Com creem un currículum que ens serveixi per a la vida?
Presentació del paradigma ESCUELA, a través del seu creador Carles Parellada, impulsor i co-coordinador  de la formació en Pedagogia Sistèmica, que ens convidarà a una reflexió profunda sobre : Com habitem les aules, poblem l'escola, generem una comunitat educativa, creem una xarxa perquè realment neixin projectes i persones creatives?

Mòdul 6
Despertant la consciència a través del cos.
Desenvolupament intuïtiu integral. Auroville (India).

Un camí per fomentar la concentració, la relaxació i l’autoconeixement.
Un camí per fomentar la concentració, la relaxació i l’autoconeixement.
Auroville és una creixent comunitat internacional i intencional situada al Sud de l'Índia. Aloka Martí i Joan Sala, són els creadors del mètode Awareness through the Body (ATB) que porten desenvolupant i implementat des de 1992.
El seu programa ATB, consisteix en una barreja equilibrada d'exercicis d'introspecció i activitats dinàmiques i divertides que juntament amb una constant investigació ha donat com a resultat una gran varietat de nous exercicis i eines innovadores que afavoreixen l'expansió de la consciència.

Mòdul 7
Sóc la creació i el canvi si em recolzo en els dos hemisferis
Tenim dues formes paral•leles de conèixer el mon: l’hemisferi esquerrà és analític, verbal, numèric, seqüencial, lineal i objectiu; l’hemisferi dret és intuïtiu, subjectiu, holístic, atemporal, gràcies al qual entenem les metàfores, somiem, creem.....Si no tenim en compte aquests dos aspectes ens quedem amb la meitat del cervell. L’existència conjunta d’aquestes dues maneres de coneixement ens dona una concepció més ampla i complerta del món.
Des de la visió holística de l’educació ens cal reconèixer la dualitat de la naturalesa i de la ment per integrar pensament i sentiment, intel•lecte i intuïció i viure gaudint del canvi i la creació com processos naturals de la nostre vida.
Desenvoluparem propostes de reconeixement i integració dels dos hemisferis cerebrals.

El poder de la fantasia i la creativitat

El joc, les imatges i la creativitat, són el vehicle perfecte, que ens ajudaran, en cada moment, a sembrar, activar i desenvolupar, les estratègies i els jocs, com nous camins per a l’educació.
Les eines estan basades amb coses naturals com la llana d’ovella tenyida amb pètals de flors , la música que neix i es descobreix picant dues pedres fins l’intrument musical, l’arpa, els moviments del cos, els contes de dit i el moviment de les mans, la llavor que germina una bona estructura del pensament, el to de veu, els contes i un munt de coses més ...
La Fada Gina ens aporta recursos per a llars d’infants, primària i seguiment fins a secundaria, des de la metodologia que aplica actualment a l’escola Fidibus (Alemanya)..

Mòdul 8

L’art de l’educació: Maestros y Maestras con co-razón.
 "El corazón no está reñido con la razón, sino que la contiene y la transciende". Educar es conducir al “Corazón”, ese espacio interior, misterioso e insondable, donde los niños y sus educadores pueden contactar y compartir lo mejor de sí mismos y hacer florecer su más “divina humanidad”. José Maria Toro, 2011

Mòdul 9 intensiu-residencial a una ecoaldea
Recreant el mestre que hi ha en mi
Després del recorregut de vuit passes farem una trobada d’aprofundiment i d’intercanvi personal conjunta entre els grups de Madrid i Barcelona, amb l’objectiu de grup i individual d’enriquir-nos de les aportacions i de les sinèrgies que generarem a partir de treballs d’aplicació a la vida personal i educativa.
Ho farem a través de connectar amb els elements: foc, aigua, aire i terra amb pràctiques de connexió i de tot el que hem aportat tots junts fins arribar aquest moment.


Formación en Educación Holística
Desarrollo de los módulos
Módulo 1
Soy el maestro y el creador de mi realidad
Redefiniremos el rol del maestro desde este nuevo paradigma, con el convencimiento de que el cambio empieza por uno mismo. Educándome educo. Desde la mirada cuántica estamos en un campo unificado de energía, esto nos permite hacer cambios en nosotros mismos que repercuten en todo el sistema. A veces no depende de nosotros cambiar las circunstancias externas pero siempre podemos cambiar nuestro punto de vista. Esta mirada cuántica descubre caminos, resuelve conflictos, cambia realidades, liberando el potencial. Las verdaderas limitaciones están en nuestras creencias de lo que es o no es posible.

Aprender es descubrir que algo es posible. Fritz Perls

Soy único y la fuente de mis propios descubrimientos.
Trabajo de autoconocimiento para saber cómo funcionamos interiormente y de esta manera sacar lo mejor de nosotros mismos y tomar conciencia de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Descubrir el proceso que nos lleva a entrar en conexión con nuestros recursos internos para encontrar nuestras propias soluciones, lograr nuestros objetivos, fortalecer nuestros talentos y ponerlos al servicio de la vida. En un estado de plenitud de recursos, nuestro potencial se expande, convirtiéndose en una fuente de creatividad, recursos, estrategias, capacidades y nuevas opciones.

Lo que cambiará el sistema educativo es mi creatividad.

Módulo 2
Prácticas pedagógicas holísticas. La gran re-evolución la puedo hacer en el aula y en casa
Conocer y explorar las novedades en la educación a través de los 33 cuadernos de Pedagooogia 3000, y su aplicación en el contexto escolar, extraescolar y familiar. Al lado de Realizaremos ejercicios para conseguir un desarrollo integral de los niños y los adultos que los acompañan, a nivel físico, emocional, cognitivo, ecológico, estético, creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural, ético, solidario y familiar. 

Módulo 3
Un modelo holístico: Mandala metodológico Asiri (Perú).
Ciencia, Alma y Tierra en la Pedagogía Ancestral. El método Asiri es una propuesta educativa holística integradora, que trae consigo el desarrollo del ser a través de las habilidades que encontramos usualmente en la vida diaria. ASIRI utiliza 3 perspectivas que nos presentará Ivette Carrión, su creadora: Ciencia (Occidente): necesaria para el conocimiento Alma (Oriente): dando la visión espiritual Tierra (Ancestral): la estrecha relación que tenemos los seres humanos con la Madre Naturaleza y sus elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra, que están dentro de nosotros. Desarrollo del Mandala metodológico a través 7 caminos: creadores, transformadores, constructores, recicladores, sanadores, protectores y comunicadores.

Módulo 4
Movimiento, cuerpo y emoción. Ecología de las emociones
Exploraremos técnicas de movimiento, expresión grupal y gestión emocional del estrés, que nos permitirán descubrir nuestra propia magia, expresar desde el cuerpo, bailar, reír, meditar, participar, despertar nuestro niño interior y experimentar cómo podemos transformarnos desde  nuestra esencia para expresar nuestras emociones de forma ecológica.

El amor a la vida. La Pedagogía Sistémica
¿Cómo creamos en la escuela una atmósfera favorable para el desarrollo de las personas? ¿Cómo creamos contextos facilitadores para el aprendizaje?
¿Cómo recuperar la disponibilidad para aprender?
¿Cómo creamos un currículum que nos sirva para la vida?

Presentación del paradigma ESCUELA, a través de su creador Carles Parellada, impulsor y co-coordinador de la formación en Pedagogía Sistémica, que nos invitará a una reflexión profunda sobre: ¿Cómo habitamos las aulas, poblamos la escuela, generamos una comunidad educativa, creamos una red para que realmente nazcan proyectos y personas creativas?

Módulo 5
Soy facilitador de investigaciones y procesos
Atender a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes de hoy es entender las nuevas formas de aprender, de realación, de actividad multifuncional, de entornos socio-familiares... y acoger con respeto y amor las características que manifiestan con fuerza estas nuevas generaciones.
Educación en el sentido profundo de la palabra es un proceso de descubrimiento y autoconocimiento de uno mismo, de las propias potencialidades, del sentido para la vida. El educador deja de enseñar para acompañar procesos y facilitar caminos de investigación, manteniendo vivo el espíritu de sorpresa y un entorno de interrelaciones amorosas, amor a uno mismo. Con la valiosa de Carlos Espinosa, Inspector d'Educación de Málaga, revisaremos nuestras creencias respecto al proceso de enseñar y aprender, para encontrar nuevas maneras de estar en el aula, en la escuela, en la vida, desafiando los límites de lo  convencionalmente posible. 
Experimentaremos como a través de pequeños movimientos, ampliando la mirada, acogiendo lo que hay, integrando lo nuevo, utilizando el conflicto para movilizar energía estancada en algún punto de tensión, somos capaces de reconducir el caos creativo a un nuevo orden. Soy receptivo a la dinámica y al ambiente del grupo, procuro que la energía  fluya  a través del equilibrio y la comunicación y tomo conciencia de que elevando mi propia vibración, elevo la vibración del grupo.

Explorando el aprendizaje: Las inteligencias múltiples
Cuando hablamos de diferentes maneras de aprender estamos incluyendo las capacidades innatas de cada uno y aquellas en las que nos sentimos más cómodos. Todos tenemos una combinación de estas inteligencias múltiples. Nuestro sistema particular de aprendizaje surge de esta combinación que nos hace únicos y diferentes. Disfrutamos más y aprendemos mejor cuando nos movemos en la modalidad que es nuestra fortaleza. Exploraremos las diferentes inteligencias a través de las palabras, las imágenes, el cuerpo, los números, la música, la relación con la naturaleza, la interacción social, la autoconciencia y mucho más ...

Módulo 6
Despertando la conciencia a través del cuerpo.
Desarrollo intuitivo integral. Auroville (India).
Un camino para fomentar la concentración, la relajación y el aoutoconocimiento.
Un camino para fomentar la concentración, la relajación y el autoconocimiento. Auroville es una creciente comunidad internacional e intencional situada al Sur de la India. Aloka Martí y Joan Sala, son los creadores del método Awareness through the Body (ATB) que llevan desarrollando e implementado desde 1992. Su programa ATB, consiste en una mezcla equilibrada de ejercicios de introspección y actividades dinámicas y divertidas que junto con una constante investigación ha dado como resultado una gran variedad de nuevos ejercicios y herramientas innovadoras que favorecen la expansión de la conciencia.

Módulo 7
Soy la creación y el cambio si me apoyo en ambos hemisferios. Tenemos dos formas paralelas de conocer el mundo: el hemisferio izquierdo es analítico, verbal, numérico, secuencial, lineal y objetivo; el hemisferio derecho es intuitivo, subjetivo, holístico, atemporal, gracias al cual entendemos las metáforas, soñamos, creamos ..... Si no tenemos en cuenta estos dos aspectos nos quedamos con la mitad del cerebro. La existencia conjunta de estas dos maneras de conocimiento nos da una concepción más amplia y completa del mundo. Desde la visión holística de la educación debemos reconocer la dualidad de la naturaleza y de la mente para integrar pensamiento y sentimiento, intelecto e intuición y vivir disfrutando del cambio y la creación como procesos naturales de nuestra vida. Desarrollaremos propuestas de reconocimiento e integración de ambos hemisferios cerebrales.

El poder de la fantasía y la creatividad

El juego, las imágenes y la creatividad, son el vehículo perfecto, que nos ayudarán, en cada momento, a sembrar, activar y desarrollar, las estrategias y los juegos, como nuevos caminos para la educación. Las herramientas están basadas en cosas naturales como la lana de oveja teñida con pétalos de flores, la música que nace y se descubre golpeando dos piedras hasta el intrumento musical, el arpa, los movimientos del cuerpo, los cuentos de dedo y el movimiento de las manos, la semilla que germina una buena estructura del pensamiento, el tono de voz, los cuentos y un montón de cosas más ... El Hada Gina nos aporta recursos para guarderías, primaria y seguimiento hasta secundaria, desde la metodología que aplica actualmente la escuela Fidibus (Alemania)

Módulo 8
El arte de la educación: Maestros y Maestras con co-razón.
 "El corazón no está reñido con la razón, sino que la contiene y la transciende". Educar es conducir al “Corazón”, ese espacio interior, misterioso e insondable, donde los niños y sus educadores pueden contactar y compartir lo mejor de sí mismos y hacer florecer su más “divina humanidad”. José Maria Toro, 2011

Módulo 9 intensivo-residencial en una ecoaldea
Recreando el maestro que hay en mí.
Tras el recorrido de ocho pasos haremos un encuentro de profundización y de intercambio personal conjunta entre los grupos de Madrid y Barcelona, con el objetivo de grupo e individual de enriquecernos de las aportaciones y de las sinergias que generaremos a partir de trabajos de aplicación a la vida personal y educativa. Lo haremos a través de conectar con los elementos: fuego, agua, aire y tierra con prácticas de conexión y de todo lo que hemos aportado todos juntos hasta llegar este momento