QUI SOM

en castellano ( al pie ) 

INSTITUT OBERT D'EDUCACIÓ HOLÍSTICA – EDUCACIÓ22

Des de l’Institut Obert d’Educació Holística – Educació22 promovem una educació harmònica i plaent que ens permeti Ser i desenvolupar les nostres potencialitats úniques, respectant el procés evolutiu propi i col·lectiu.
Amb aquesta finalitat impulsem accions per afavorir una Educació Holística, una educació integral que tingui en compte la realització de la persona i l’equilibri entre totes les seves facetes: física, emocional, mental, energètica i espiritual.

La clau d’una perspectiva holística és una nova mirada i una nova actitud cap a les dinàmiques educatives i processos d’aprenentatge, un enfocament innovador que faciliti l’adequació dels sistemes educatius a les noves necessitats de la persona i la societat.
Desde lInstitut Obert d’Educació Holística –- Educació22 promovemos una educación armónica y gozosa que nos permita Ser y desarrollar nuestras potencialidades únicas, respetando el proceso evolutivo propio y colectivo.
La clave de una perspectiva holística es una nueva mirada y una nueva actitud hacia las dinámicas educativas y procesos de aprendizaje, un enfoque innovador que facilite la adecuación de los sistemas educativos a las nuevas necesidades de la persona y la sociedad.


Con esta finalidad impulsamos acciones para favorecer una Educación Holística, una educación integral que tenga en cuenta la realización de la persona y el equilibrio entre todas sus facetas: física, emocional, mental, energética y espiritual.